Dziecko z Aspergerem – co warto wiedzieć?

Problemy z podtrzymywaniem kontaktu z innymi osobami oraz brak spontanicznych reakcji – to najważniejsze cechy, które charakteryzują dziecko z Aspergerem. Choroba, która potocznie określana jest też jako łagodna odmiana autyzmu, w rzeczywistości przez lekarzy z autyzmem nie jest utożsamiana. Zespół Aspergera diagnozowany jest zaledwie od kilkudziesięciu lat. Choć już wiadomo o nim stosunkowo dużo, zdarza się, że w niektórych przypadkach pojawiają się problemy z rozpoznaniem choroby.

W ostatnich latach zauważyć można większe zainteresowanie Zespołem Aspergera, nadal jednak pojawiają się trudności w zdiagnozowaniu choroby we wczesnym dzieciństwie. Jak donoszą specjaliści, dziecko z Aspergerem nierzadko zgłasza się do poradni dopiero w późnym dzieciństwie. Zdarza się też, że choroba diagnozowana jest u osób dorosłych. Tymczasem, im wcześniej postawiona zostanie diagnoza, tym szybciej będzie można rozpocząć terapię.

Obserwuj, pytaj, szukaj pomocy

Najlepszym i najwnikliwszym obserwatorem dziecka jest sam rodzic. Jeśli coś w zachowaniu pociechy nas niepokoi, nie bójmy się pytać i szukajmy pomocy u specjalisty. Znane mi są przypadki, kiedy właśnie matka, dzięki swojemu uporowi i pomimo zapewnień lekarzy, że wszystko jest w porządku, doprowadziła do diagnozy dziecka z Aspergerem. Dzięki temu możliwe było szybkie rozpoczęcie terapii i uzyskanie zadowalających rezultatów jeszcze przed rozpoczęciem przez chłopca nauki w szkole.

Może się zdarzyć, że dziecko z Aspergerem we wczesnym dzieciństwie będzie wykazywać tak łagodne i trudne do zaobserwowania objawy, że problem z ich rozpoznaniem mają nawet lekarze. Warto jednak pamiętać, że lekarz ma kontakt z dzieckiem zaledwie przez chwilę. To rodzic pozostaje jego głównym obserwatorem. Tym bardziej powinien wiedzieć, na co szczególnie zwracać uwagę.

Dziecko z Aspergerem a kontakty społeczne

Jednym z objawów choroby może być to, że dziecko nie szuka kontaktu z inną osobą, nawet jeśli jest to rodzić. Często też samo unika tych kontaktów. Bardziej skupione jest na przedmiotach niż osobach. Zaburzenie w kontaktach społecznych może przybierać różną siłę. Choć we wczesnym dzieciństwie rodzice mogą sobie jakoś radzić z problemem, poważniejsze kłopoty zaczynają się zwykle w szkole. Trudnością może być zarówno zabawa w grupie, porozumienie się z rówieśnikami, jak i dostosowanie do obowiązujących reguł.

Sposób komunikacji

Dziecko z Aspergerem, choć zazwyczaj (nie jest to regułą) nie wykazuje zaburzeń w zakresie aparatu artykulacyjnego, ani opóźnień w rozwoju mowy, używa nieadekwatnego do swojego wieku języka. Formalne zwroty, nadmierna poprawność wypowiedzi oraz język pełen specjalistycznych określeń z zakresu wąskiego kręgu zainteresowań dziecka – to typowe objawy, na jakie należy zwrócić uwagę.

Kolejna sprawa to brak rozumienia przenośni, ironii, żartów, przysłów. Dziecko z Aspergerem każdą naszą wypowiedź będzie rozumiało dosłownie. Warto więc zwracać szczególną uwagę na kierowane do niego treści.

Zainteresowania

Dziecko z Asperegerem często wykazuje obsesyjne wręcz zainteresowanie określoną dziedziną. Mogą to być zegary, dinozaury, kosmos. Relacje z rówieśnikami często utrudnia właśnie fakt, że niemal wszystkie rozmowy i wypowiedzi dziecka skupiają się wokół tej jednej dziedziny.

Przykładem innego mogącego wzbudzić niepokój rodziców objawu jest nadwrażliwość albo podwrażliwość w odbieraniu informacji za pomocą zmysłów. Dziecko może reagować niewspółmiernie do sytuacji na dźwięk, zapach, dotyk itd.

Choć wymieniono tu wszystkie najważniejsze objawy choroby, warto pamiętać, że u jednych dzieci mogą być one nasilone, a u innych łagodne lub nie wystąpią wcale. Rodzice, którzy mają dziecko z Aspergerem, muszą być zatem niezwykle wyczuleni na jakiekolwiek objawy, które mogą świadczyć o wystąpieniu choroby.

Ocena

Leave a Reply

CommentLuv badge